අම්මගේ තාත්තගේ ටැටූ එකට දෙවෙනි නොවෙන්න කාවින්ද්‍යා ගහපු සුපිරි ටැටූ චයාරුප 24ක්

Gossip

අපේ රටෙන් බිහිවුණු දක්ෂ ප්‍රවීන සංගීතයෙන් ඉහලටම ගිය ගීත කොකිලාවියක් තමා සමිතා මුදුන්කොටුව කියන්නේ.පසුගිය කාලයේ පුවත් මවන්නියක්වුණු සමිතා ගැන කතා නොකළ කෙනෙක් නැහැ.ඇයට ඇගේ හඬට ආදරේ කරපු හැමෝම වගේ ඇය ගැන කතා කළා ඇයට හොද කිවුවා බැන්නා එක එක දේ කිවුවා.ඉතින් අද කියන්න හදන්නේ සමිතාගේ අලුත්ම සැමියයි සමිතයි දියණිය කාවින්ද්‍යා තිදෙනාම කරපු දෙයක් ගැනයි.ඒ තමයි ටැටූ එකක් සමිතාගේ සැමියයි සමිතායි දෙදෙනාම ටැටූ එකක් ගහලා තිබෙනවා එකට දෙවෙනි නොවෙන්න සමිතාගේ දියණිය කාවින්ද්‍යා අධිකාරිත් ටැටූ එකක් ගහලා තිබෙනවා.ඉතින් එම අවස්ථාවේ චයාරුප පෙලක්ද ඔවුන් ලබාගෙන තිබුනා.අපි අද ඔබට ගෙන එන්නේ එම අවස්ථාවේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *