රට වටේම ඇවිදින travel with wife යුවල පුංචි එලීනා සමගින් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 32ක්

Life Story

හැමෝම ආසයිනේ ට්‍රිප් යන්න ඇවිදින්න ඉතින් අපේ රෙටේ අවිදින්නම ඉපදුනු දෙන්නෙක් තමයි චමි සහා කසුන් කියන්නේ.හැමෝම දන්නේ travel with wife කිවුවාම.ඉතින් මේ දෙන්නා දැන් තුන්දෙනෙක් වෙලා කියලත් හැමෝම දන්නවා ආයේ ඒ දෙන්නා සමග ඔවුන්ගේ පුංචි එලිනාත් දැන් ඇවිදිනවා.ඉතින් මේ දෙන්නට ලංකාවේ වගේම විදෙස් රටවලත් ඉන්න අය ගොඩාක් ආදරේ කිවුවොත් නිවැරදි.ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවේ පුංචි එලිනත් සමග රටවටේ වගේම ලෝකේ වටෙත් යන මේ දෙන්නගේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන එන්නට.ඉතින් පවතින වසංගත තත්ත්වෙත් එක්ක දැන්නම් කොහෙවත් යන්න අපට අවසර නැහැ වගේම එහෙම යන්නත් බැනේ අපේ සෞඛ්‍යටම එක හොද දෙයක් නෙවෙයි.ඉතින් පුංචි එලිනත් සමග ඉක්මනින්ම රට වටේම වගේම ලෝකේ වටේම යන්න ඔවුන් දෙදෙනාට හැකිවේවායි කියා අපි ප්‍රර්ථනා කරනවා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *