රංගනයට වගේම නර්තනයටත් දක්ෂ නිරෝෂා තලගලගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප 32 ක්

Life Story

නිරෝෂා තලගල කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ ප්‍රසිද්ද රංගන ශිල්පිනියක් වගේම දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියක්. ස්වාර්ණව්හිනියේ විකාශය වන ඉඟි බ්ඟි ටෙලිනාට්යේ ඇය විවිද චරිත සඳහා පනපොවමින් අපේ ආලින්දයට පැමිණෙනවා. ඒ වගේ තවත් ටෙලිනාට්‍ය කිහිපයකටම අගේ රංගන දායකත්වය දක්වනවා. ඒ වගේම අගේ නර්තන කටයුතුත් ඉතා සුන්දර අන්දමින් කරගෙන යනවා. පසුගිය දවස් වල ඇගේ නර්තනයන් මියුසික් වීඩියෝ කිහිපයකිනුත් අපට දැක ගන්නට හැකි වුනා.ඉතින් ඇය දැන් චුටි දියණියකගේ මවක් වනවා.ඇයගේ ආදරණිය සැමියා වන්නේ අසේල ප්‍රියදර්ශනයි. ඉතින් ඇයගේ නර්තන කටයුතුත් රංගන කටයුතුත් සාර්ථකව කරගෙන යාමට සුභාපතන ගමන් ඇයගේ සහ ඇගේ සුන්දර කැදැල්ලේ අලුත්ම චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන්න එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *