තවමත් ප්‍රථම ප්‍රේමයට ආදරය කරන ලහිරු පෙරේරාගේ කැදැල්ලේ සුන්දර චයාරුප 29 ක්

Life Story

ලහිරු පෙරේරා කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ ජනප්‍රිය ගයන ශිල්පියෙක්. වර්තමාන ගයන ශිල්පින් අතර ඉතා දිදුලන තරුවක් කිවහොත් නිවැරදි. සින්දු කියන්න, නටන්න, නිවේදනය කරන්න, සංගීත කටයුතු කරන්න, වගේ දක්ෂතා ගොඩක් තියෙන කලා කරුවෙක් තමයි ලහිරු කියන්නේ , රම්බරි , ගීතයෙන් අප අතරට පැමිණි ඔහු මේ වන විට විශාල ගීත නිර්මාණ රසිකයන්ට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඔහු කාලෙන් කාලෙට වෙනස්ම ගීත ඉදිරිපත් කරන නිසාම ඔහුගේ ජනප්‍රියත්වයේ නම් කිසිම අඩුවක් පෙන්නේ නෑ. ඉතින් ලහිරු දැන් දරුවන් තිදෙනෙකුගේම පියෙක් වෙනවා. ඔහුගේ බිරිඳ වන්නේ  නීපමා සල්මලී කීර්තිරත්නයි. ඉතින් අපට දැනගන්නට ලැබුණු විදිහට ලහිරුගේ ප්‍රථම ප්‍රේමය වන්නේද ඔහුගේ බිරිඳම බවයි. ඉතින් ඒ සුන්දර ආදරේ තව තවත් වැඩි වේවා කියලා අපි සුභාපතන ගමන් ඔහුගේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *