2026 වසරේදී සංගීතයට සමුදෙන්න සිටින ඉඳුනිල් අන්දරමාන්නගේ සුන්දර කැදැල්ලේ චයාරුප 25 ක්

Gossip

ඉඳුනිල් අන්දරමාන්න කියන්නේ ප්‍රසංග වේදිකාවේ අපට නැතුවම බැරි දක්ෂ ගායන ශිල්පියෙක් ‘පර්පල් රේන්ජ්’ සංගීත කණ්ඩායම හරහා මුළු රටම හදුනාගත් රටක්ම ආදරය කරන චරිතයක් තමයි ඉඳුනිල් කියන්නේ ඔහුගේ ගීත ඒ තරම් සුන්දරයි.ඉතින් 2007 වසරේදී ඔහුව එම බෑන්ඩ් එකෙන් ඉවත් කරනු ලබනවා. ඒ ඔහුට ඇති වූ ප්‍රශ්නයක් නිසා කෙසේ නමුත් ඔහු ඒවාට නොසැලී ඉදිරියට පැමිණෙනවා.නැවතත් 2014 දී ඔහුට පර්පල් රේන්ජ්’ බෑන්ඩ් එකෙන් නැවත අරාධනා ලැබෙනවා. ඉතින් ඔහු නැවතත් සුපුරුදු පරිදි මෙමෙ සංගීත කණ්ඩායමේ වැඩකටයුතු කරගෙන යනවා.ඉන් පසු ඔහු නැවතත් 2017 වසරේදී‘පර්පල් රේන්ජ්’ සංගීත කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙනවා.
ඒ ඔහුට නිදහසේ තම වැඩ කටයුතු කරගැනීමට අවශ්‍ය නිසා කියලා තමයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඒ වගේම 2026 වසරේදී ඔහු සංගීතෙට සමුදෙන බවයි පුවත් පතකට පවසා තිබුනේ. ඒ කොහොම නමුත් රටක් ආදරය කරන ඔහුගේ ගීත නිර්මාණ වලට රසිකයන්ගේ තිබෙන ආදරය නම් කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නම් නැ. ඒ තරම් ඔහුගේ ගීත වලට බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රිය කරනවා. ඉතින් ඔහුගේ ඉදිරි ගමනට සුභාපතන ගමන් ඔහුට ආදරය කරන රසිකයන් හට ඔහුගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් අපි ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *