ළඟදීම සනුකගේ අත ගන්න ඉන්න රූකාන්තගේ දියණිය වින්ඩිගේ චයාරුප 25 ක්

Life Story

වින්ඩි ගුණතිලක කියන්නේ කළා පවුලකින් පැමිණෙන දක්ෂ ගායිකාවක් අපේ රටේ දක්ෂ ජනප්‍රිය ගායකයකු වන රූකාන්ත ගුණතිලකයන්ගේ සහ ප්‍රවීන දක්ෂ ගායිකාවක් වන චන්ද්‍ර ලේකා පෙරේරාගේ බාල දියණියයි. ඒ වගේම වින්ඩිගේ සහෝදරිය වන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වන රයිනි චරුකායි. ඉතින් මේ දවස් වල බොහෝ දෙනාගෙ කතා බවට ලක් වෙන්නේ විනඩිගේ පෙම්වතා ගැනයි. චාවෝ මල්ලි කිවොත් නම් නොදන්නා කෙනෙක් නැතුව ඇති. සනුක වික්‍රමසිංහ
කියන්නේ අපේ රටේ මෑතකදී බිහි වුනු සුපිරි දක්ෂ ගායන ශිල්පියෙක් සංගීත් වික්‍රමසිංහයන්ගේ පුතා වන ඔහු ඉතා කෙටි කලකින් ශේෂ්ත්රයේ දියුණුවක් ලබා ගත් ගායන ශිල්පියෙක් ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් කතා වෙන වින්ඩි ගුණතිලකගේ ආදරණිය පෙම්වතා වන්නේ සනුක වික්‍රමසිංහයි. ඉතින් ඔවුන්ගේ ඉදිරි ගමනට සුභාපතන ගමන් ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදරණිය චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *