හැමෝම කතා කරපු ඇමති නාමල්. බිරිඳ. පුතා සමගින් ගත්ත අලුත්ම චයාරුප 20ක්

Life Story

නාමල් රාජපක්ෂ කියන්නේ අපේ රටේ තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය වාරයයි. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ හා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනියගේ වැඩිමහල් පුතු වන්නේ ඔහුයි. නාමල් රාජපක්ෂ විවහා වී සිටින්නේ ලිමිනි රාජපක්ෂ සමඟයි. ඉතින් ඔවුන්ට එක පුතෙකු සිටිනවා. ඉතින් පසුගිය දවස් වල ඔවුන්ගේ දරුවා ඉපදුනෙන් පසු බොහෝ දෙනාගේ වැඩි කතා බහට ලක් වුනා. ඒ වගේම චයාරුපත් සමාජ මාද්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වුනා. ඉතින් නැවතත් ඔවුන්ගේ පුතු සමඟ ගත ආදරණිය චයාරුප කිහිපයක් ගැන සමාජමාද්‍ය ඔස්සේ කතා බහට ලක් වෙනවා. එහි චයාරුප කිහිපයක් අපි ඔබටත් ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *