කලාව අතහැර අධිකරණයට ගිය සරාගී නිළිය නතාෂා පෙරේරාගේ චයාරුප 30 ක් මෙන්න

Life Story

නතාෂා පෙරේරා කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් , ගයන ශිල්පිනියක් ,නිවේදන ශිල්පිනියක් ඒ වගේම දැන් ඇය නීතීඥ වරියක් ද වනවා. තරුණයන්ගේ සිහිනි කුමරිය වුනු ඇය පුංචි තිරයේ නම් අපට දක්නට ලැබෙනවා බොහොම අඩුයි. ඒ ඇයගේ නීතීඥ කටයුතු නිසා කාර්යබහුල වී සිටින නිසා. නමුත් ඇයගේ ජනප්‍රියත්වයේ නම් කිසිම අඩුවක් නැ. ඒ වගේම ඇය විවහා වුනේ අපේ රටේ දක්ෂ ගායන ශිල්පියෙක් වන ප්‍රිහාන් මදප්පුලි සමඟයි. ඉතින් විවහාවුවෙන් පසු ඔවුන් විදේශ ගත වි සිට නැවත ලංකාවට පැමිණ තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් අද අපි හිතුවා ඇයගේ ඔබ නොදුටු සුන්දර චයාරුප පෙළක් ගෙන ඒමට. එම චායාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

29 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *