පාසැල් පෙම්වතියට අදටත් පෙම් කරන ශිහාන් මිහිරංගගේ සුන්දර චයාරුප 25ක් මෙන්න

Life Story

ශිහාන් මිහිරංග කාලයක් තරුණියන්ගේ සිහින කුමාරයා ඔහුයි. සිරස සුපර්ස්ටාර් පලවෙනි වැඩසටහනෙන්ම අද වන විට විශාල ප්‍රසිද්දියක් ලබා ගත් බොහෝ ප්රිසකගේ ආදරය දිනාගත් දක්ෂ ගයන ශිල්පියෙක් කිවහොත් නිවැරදි.අද වන විට ඔහු රියලිටි වැඩසටහන් වල විනිසුරු වරක් ලෙස වැඩකටයුතු කරමින් යනවා. ඉතින් මෑතකදී නම් අපට ඔහුගේ අලුත් නිර්මාණයක් දැක ගැනීමට නොහැකි වුනා. නමුත් ඔහුගේ එදා කියූ ගීත අදටත් රසිකයන් ආදරයෙන් රස විදිනවා. ඒ ගීත අතුරෙන් මිහිරාවියේ , සෙව්වන්දියේ , සුළඟක් වෙලා , ක්ලේමෙන්ටිනා වැනි ගීත ඉතා ජනප්‍රියත්වයට පත් වුනා. ඒ අතරින් ක්ලේමින්ටිනා ගීතය විශේෂයි. ඒ ගීතය ගයනා කර ඇත්තේ ඔහුගේ ආදරණිය බිරින්දට කියලා තමා අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඉතින් ශිහාන්ගේ ආදරණිය බිරිඳ ගිශ්නි ක්ලේමෙන්ටා ඔවුන්ගේ අදරේ පාසල් ප්‍රේමයක් අවුරුදු 9 ක් පමණ ආදරය කරලා තමයි ඔහු විවහා වුනේ
ඉතින් ඔහු විවාහ වුනෙත් හොරෙන්මයි. ඒ වගේම දැන් ඔවුන්ට දරුවන් තුන්දෙනෙක් සිටිනවා.ඉතින් දරු තිදෙනා සහ ආදරණිය බිරිඳ සමඟ ශිහාන් දැන් ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ චයාරුප පෙළක් අපි ශිහන්ට ආදරේ කරන ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *