විවාහයෙන් පසු කලාවෙන් ඈත් වුනු සුරූපී නිලි භාග්‍ය හෙට්ටිආරච්චිගේ සුන්දර චයාරුප 35 ක් මෙන්න

Life Story

භාග්‍ය හෙට්ටිආරච්චි කියකෙ අපේ රටේ හිටපු දක්ෂ රංගන ශිපිනියක් වගේම නිරුපන ශිල්පිනියක්. මියුසික් වීඩියෝ කිහිපයකම අපට ඇගේ රංගනයන් දැක ගැනීමට හැකි වුනා.ඉතින්ඇය විවහා වුයෙන් පසුවනම් අපට පුංචි තිරයේ ඇයව දක්නට නොලැබුණා. ඇය විවහා වුයේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වන කෞෂාල් සිල්වා සමඟයි. ඉතින් විවාහ වුයෙන් පසු ඔවුන් නිතර සංචාර සඳහා ඉදිරිපත් වුනා. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය අවසන් වුයෙන් පසු විදෙස් සංචාර සඳහා ඔවුන් දෙදෙනා ම සහබාගි වුනා.
භාග්‍ය සංචාර කිරීමට ආස නිසා කෞෂාල් සංචාරය කරන සියලු රටවල් සඳහා ඇයත් සහභාගී වීමට අමතක කරේ නම් නැ. ඒ නිසාම ඇයට කිසිදු නිර්මාණයක් සඳහා සහභාගී වීමට නොහැකි වුනා. ඉතින් අපට දැනගන්නට ලැබුනේ ඇය ඉදිරියේදී හොඳ නිර්මාණයක් ලැබුනොත් භාරගන්න අසේවෙන් ඉන්න බවයි. ඉතින් භාග්‍ය කෞෂාල් සිල්වා සමඟ ගෙවන ඒ සුන්දර ජිවිතේ චායාරුප කිහිපයකුත් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *