ගුවන් සේවයෙන් කලාවට ආපු තරුණයන්ගේ සිහින කුමාරි දිනිති වල්ගමගේ චායාරූප 25ක්

Gossip

දිනිති වල්ගමගේ මේ වෙද්දී කළා ලෝකේ ආක්‍රමය කරපු චරිතයක් කිවුවොත් හරියටම හරි,කලක් ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් සේවිකාවක් ලෙස සේවය කරපු දිනිති මේ වෙද්දී ලාංකීය ටෙලි තිරයේ නැතුවම බැරි චරිතයක් වෙලා,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ දිනිති වැලිගමගේ කරපු අලුත්ම චයාරුප පෙළක්,කෝටිපතියෝ ටෙලි කතාවෙන් කළා ලොවට ආපු දිනිති මේ වෙද්දී ටෙලි කතා රැසකටම රංගනයෙන් දායක වී තිබෙනවා.අන්තර්ජාලයේත් හැමතැනම වගේ දිනිතිව අපට දැකගන්න පුළුවන් එම නිසාම ඔබ ආදරේ කරන දිනිතිගේ චයාරුප පෙළක් අප ඔබවෙත ගෙන එනවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *