කලාවෙන් ඈත් වී එංගලන්තයේ ජිවත් වන කාංචනා මෙන්ඩිස්ගේ සැප ජිවිතේ චයාරුප 29 ක්

Life Story

කාංචනා මෙන්ඩිස් කියන්නේ කාලයක් පුරාවට පුංචි තිරයේ සහ සිනමාවේ සිටි අහිංසක චරිතයක්. විශාල ප්‍රේක්ෂක ආදරයක් දිනාගැනීමට සමත් ඇය අපිට නිතර ටෙලි තිරය ඔස්සේ දැකගන්නට ලැබුනා. පුංචි තිරයේ සහ ටෙලි තිරයේ අහිංසකාවිය වී සිටියා. පෙම්වතියගේ චරිත සඳහා ඇයට වැඩිපුර ආරාධනා ලැබුනා. ඒ ඇයගේ සුන්දරත්වය සහ අහිංසකකම නිසාම වෙන්න ඇති. තවද ඇය වෙළඳ දැන්වීම් වලින්ද නිතර අපට දැකගන්නට ලැබුනා. ඉතින් දැන් නම් ඇය කලාවෙන් ඇත් වී යන්නම ගිහින් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇය අපෙන් ඇත් වෙලා ලංකාවෙමුත් ගිහින් අද වන විට ඇය එංගලන්තයේ තම ජිවත් වන්නේ. ඒ ඇගේ සැමියා සහ දරුවන් සමඟයි. ඉතින් මේ ආදරණිය රංගන ශිල්පිනියගේ ඉදිරි වැඩකටයුතු සියල්ලම සාර්ථක කරගැනීමට සුභාපතන ගමන් ඇය එංගලන්තයේ ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ චායාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *