වෙළඳ දැන්වීම් හරහා ජනප්‍රිය වූ උඩරට මැණිකේ ටශියා කාලිදාසගේ සුන්දර චයාරුප 25 ක්

Life Story

යෙහාලි ටශියා කාලිදාස කියන්නේ අපේ රටේ නවක රංගන ශිල්පිනියක් ඇය ගැන නම් වැඩිය කවුරුත් නොදන්නවා ඇති. නමුත් ඇය වෙළඳ දැන්වීම හරහා නම් අපට දක්නට ලැබුනා. ඉතින් දැන් ඇය පුංචි තිරයේ ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකින්ම දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අතරින් සිරස ටීවී නාලිකාවේ විකාශය වන දාම් ටෙලි සිතුවමේ ඇය චරිතයකට පනපොවමින් සිටිනවා. ඉතින් ඇය ශේෂ්ත්රයට පැමිණෙන්නේ මහනුවර ප්‍රෙදේශයේ ඉඳලා.ඇයට ශේෂ්ත්රයට ආරාධනා ලැබෙන්නේ චතුර ෆෙරෝෂ් හරහායි. ඒ අයගේ instargram හි තිබු චයාරුප කිහිපයක් දැකිමෙනුයි.ඉදිරියේදී චිත්‍රපටියක් සඳහාද ඇයගේ රංගන දායකත්වය දක්වන බවයි අපට දැන ගන්නට ලැබුනේ. ඉතින් ප්‍රවීනයන් සමඟ ඇය ඇයගේ රංගන කුසලතා තවතවත් වැඩි කරගනිමින් ඉදිරියේදී හොඳ නිර්මාණ වලින් අපට ඇයව දැක ගැනීමට ලැබෙයි කියල සිතනවා. ඒ වගේම අපි අද ඔබට ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙලකුත් ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *