විජය චන්ද්‍රිකාගේ එකම පුත් විමුක්ති එංගලන්තේ ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප 24 ක් මෙන්න

Life Story

විජය කුමරතුන්ග කියන්නේ අපේ රටේ හිටපු ප්‍රවීන දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා ගනිමින් පසුව ඔහු විවහා දිවියට එළඹෙනවා. ඔහු විවහා වන්නේ අපේ රටේ හිටපු ජනාදි පතිනියක් වන කුමාරතුංග චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක සමගයි. ඉන් පසු දේශපාලනයට පැමිණෙන ඔවුන් ජනතා ආදරය දැඩි ලෙස දින ගන්නවා. ඉතින් අපි අද කියන්න යන්නේ විජය කුමාරතුංග ගැන නම් නෙවෙයි. ඔහුගේ පුත් විමුක්ති කුමාරතුංග ගැනයි. ඔහු නම් දේශපාලනයේ කිසිදා දක්නට ලැබෙන්නේ නැ.
ඒ ඔහු ජිවත් වන්නේ එංගලන්තේ නිසා ඔහු එංගලන්තේ පශුවෛද්‍ය වරක් විදිහට වැඩකටයුතු කරනු ලබනවා. ඉතින් අද වන විට දෙමාපියන්ගෙන් පසු ඔවුන්ගේ දරුවන් දේශපානයට පැමිණීමට බොහෝ වෙර දරනවා. නමුත් විමුක්ති වගේ තරුණයන් මේ විදිහට තමන්ගේ තියන දක්ෂතාවයෙන් ඉදිරියට ගිහින් අද හැමෝටම ලොකු ආදර්ශයක් වනවා. ඉතින් අද අපි හිතුවා ඔහු එංගලන්තේ ගෙවන සුපිරි ජිවිතේ චයාරුප කිහිපයක් ගෙන එන්න

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *