ළඟදීම නීතීඥවරියක් වෙන්න සිටින සංගීතේ ටෙලිනාට්‍යයේ අසේනිගේ සුන්දර චයාරුප 29 ක්

Life Story

ගීත්මා බණ්ඩාර කියන්නේ අපේ රටේ නවක රංගන ශිල්පිනියක් 2018 වසරේදී දෙරණ අවුරුදු කුමරියද වුයේ ඇයයි. ඉන්පසු ටෙලි නාට්ය කිහිපයකටම ඇය රංගන දායකත්වය දැක් වුවත් ඇය වැඩි ප්රසිද්දියකට ලක් වුයේ නෑ. නමුත් දෙරණ නාලිකාවේ විකාශය වන සංගීතේ ටෙලි නාට්යයේ ප්රදහන චරිතයක් වන අසේනිගේ චරිතය හරහා ඇය විශාල ප්රසිද්දියකට ලක් වුණා. තරුණ තරුණියන්ගේ විශාල අකර්ශනයකටද ඇය ලක් වුනා. ඉතින් අද වෙද්දී ප්රේක්ෂක ආදරය උපරිමයෙන්ම ලැබෙන ඇය වෘත්තීය වශයෙන් නම් නීතීඥවරියක් වීමට කැමැත්තෙන් ඉන්න බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ ඉතින් ඇයගේ බලාපොරොත්තු සියල්ල ඒ අකාරයටම සිදු වේවා කියා සුභාපතන ගමන් ඇගේ සුන්දර චයාරුප පෙලකුත් අපි අද ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *