සිඳු ටෙලි නාට්‍යයේ මලී රංගනයට සමු දී කැනඩාවේ දැන් ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප 20 ක් මෙන්න

Life Story

මලී කිවූවොත් නම් දන්නේ නැති කෙනෙක් නැතුව ඇති. 2010 වර්ෂයේදී දෙරණ අවුරුදු කුමරිය වී කලාශේශ්ත්‍රයට පැමිණි විශාල ප්‍රසිද්දියක් ලබා ගත් රංගන ශිපිනියක් ගැනයි අද අපි කියන්න යන්නේ ඒ තමයි. සමාධි අරුණඡායා දෙරණ නාලිකවේ විකාශය වුන මලී සහ දැන් විකාශය වන සින්දු ටෙලි නට්‍යයේ මලීගේ චරිතයට පන පොවමින් විශාල ප්‍රේක්ෂක ආදරයට සහ ජනප්‍රියත්වයට පත් වුනා. ඉතින් දැන් නම් ඇය අපට ටෙලි තිරයේ දක්නට ලැබෙන්නේ නැ .ඒ ඇය විවහා වුයෙන් පසු සැමියා සමඟ කැනඩාවේ පදිංචියට ගිය නිසා දැන් ඇය දරු තිදෙනෙකුගේ මවක් වනවා.ඉතින් අපි ගොඩාක් ආදරය කර චරිතයක් තමයි සමාදී කියන්නේ ඉතින් අපට ඉදිරියේදී නම් ඇයව ටෙලි තිරයේ දක්නට නම් ලැබෙන්නේ නැ.නමුත් ඇයගේ සහ පවුලේ චයාරුප නිතර අන්තර්ජාලය හරහා හුවමාරු වනවා. ඉතින් අද අපිත් හිතුවා ඇය කැනඩාවේ දරුවන් සහ සැමියන් සමඟ ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ චයාරුප පෙළක් ගෙන ඒමට එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *