ගුවන් සේවයේ නියුතු 2021 දෙරණ අවුරුදු කුමරිය සෙව්වන්දි ලියනගේ සුරූපී චයාරුප 20 ක්

Life Story

අද අපි කියන්න යන්නේ 2021දෙරණ බක්මහ අවුරුදු කුමරිය වූ සුරූපී සෙව්වන්දි ලියනගේ ගැනයි. ඇය ඉපද ඇත්තේ ගම්පහ ප්රෙදශ්යේ උඩුපිල යන ගම්මනයෙයි. ඉතින් අවසන් තුන් දෙනා අතරට තේරී පත් වූ ඇය ඉතා සුන්දර සිත් ඇදගන්නා සුළු යුවතියක්. ඉතින් ඒ තුන්දෙන්නා අතරින් බක්මහ කුමරිය විදිහට කිරුළු පැළදුවේ අයැයි. ඇය ගුවන් සේවිකාවක් විදිහට සේවයේ නිරත වෙනවා. විසිපස් හැවිරිදි ඇය පවුලේ එකම දියණිය වෙනවා.ඇයමුලින්ම අධ්‍යාපනය ලබන්නේ උඩුපිල ඇගේ ගමේ පාසලෙන්. ඉතින් ඇයට ඇති විශේෂ දක්ෂතා නිසා ද්විතියික අධ්‍යාපනය ලබාගැනීමට ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයට ඇතුල් වී .එහි උසස් පෙළ හදාරා ඇය ගුවන් සේවිකාවක් විදිහට ලෙස සේවයට එකතු වෙලා තිබෙනවා.ඉතින් අපට ඇයව ඉදිරියේදී පුංචි තිරයේ දැකගැනීමට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඇයගේ ඉදිරි ගමනට අපි සුභාපතන ගමන් ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *