දුප්පත් නිසා පළමු කෙල්ල දාලා යද්දී පන වගේ ආදරේ කරපු දෙවෙනි කෙල්ල විවහා කරගත් වස්ති තඩියා

Gossip

වස්ති කිවුවොත් නම් නොදන්නා කෙනෙක් නැතුව ඇති යු ටියුබ් හරහා විවිදාකාර වීඩියෝ නිර්මාණය කරමින් අප අතරට පැමිණි ඔවුන් දුලාජ් ජයතිලක සහ අනුෂ්ක උදානයි.වස්ති production අද වන විට ලංකාවේ යු ටියුබ් චැනල් අතරින් විශාල ලෙස ජනප්‍රියත්වයට පත් විශාල රසික හදවත් සොරා ගත් ඉතා දක්ෂ විශාල පිරිසක් රොක් වී සිටින තැනක් වෙනවා.ඉතින් අද වන විට ගීත නිර්මාණය කරමින් කලා ලොවට පැමිණ දිදුලන තරු බවට ඕවුන් පත් වී සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් දුලාජ් ජයතිලක ගැනයි අද අපි කියන්න යන්නේ තඩියා කියල තමා හැමෝම වගේ දන්නේ කතා කරන්නේ ඔහු විවහා දිවියට පත් වී ඇති බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ ඉතින් පළමු පෙම්වතිය ඔහුට මුදල් නැති නිසා කියා ඔහු දමා ගියත් දෙවැනි පෙම්වතිය ඔහුගේ සියලු දේ පිටුපස සිට හැම දෙකටම උදවු කරමින් අද වන විට විවහා දිවියට පත් වී තිබෙනවා.ඉතින් ඔහුගේ විවහා දිවියට සුභාපතන ගමන් ඔහුගේ විවාහයේ ඔබ නොදුටු චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *