ටෙලි තිරයේ වගේම සැබෑ ජීවිතෙත් දියණිය සමඟ තනියෙන් ජිවත් වන හිමාලි සයුරන්ගිගේ චයාරුප 30 ක්

Life Story

හිමාලි සයුරංගි කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ සුන්දර ප්‍රවීන රංගන ශිල්පිනියක්. බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා ගත් ඇය දෙරණ නාලිකාවේ දෙවැනි ඉනිම ටෙලි කතාවේ පියෙක් නොමැතිව අනුහස්ගේ මව උදෙනිගේ චරිතයට පනපොවමින් දීර්ග කාලයක්ම රැඳී සිටිනවා. ඉතින් ඇයට උදෙනිගේ චරිතයට බොහෝ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. විශාල ජනප්රියත්වයකටද පත් වී සිටිනවා. ඉතින් දැන් නැවතත් ඇය ගැන බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්ට පටන් අරන් ඒ හිරු ටීවී නාලිකාවේ විකාශය වන දිවිතුරා ටෙලි කතාවෙද ඇය දියණියක් සමඟ තනිව ජිවත් වන ගැහැණියකගේ චරිතයට පනපොවමින් සිටිනවා. ඒ වගේම තමා ඇය සැබෑ ජිවත්යෙත් අවුරුදු7 ක දියණියක් සමඟ දිවි ගෙවමින් සිටිනවා.ඉතින් තනිවම දියණියත් සමඟ දියණියගේ වැඩකටයුතු සියල්ලත් කරගෙන යමින් අගේ වැඩ කටයුතුත් සමබරව කරගෙන යන ඇයට ඉදිරි ගමන හොඳින් කරගෙන යාමට සුභාපතන ගමන් ඇය අගේ දියණියත් සමඟ ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ චයාරුප කිහිපයක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *