ප්‍රකෝටි පතියෙක් විවහා කරගෙන කලාවට සමුදී අද සුපිරිම ජිවිතයක් ගෙවන සුලේකා ජයවර්දන චයාරුප 30ක්

Life Story

සුලේකා ජයවර්දන කියන්නේ කාලයක් පුරා පුංචි තිරයේ අපට නැතුවම බැරි වුනු දඟකාර රංගන ශිල්පිනියක්. විශාල ප්‍රේක්ෂක ආදරයක් සහ ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගත ඇය දැන් නම් අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ ඇය විවහා වුවේන් පසු ලංකාවෙන් ගිහින් රටවල් අතර සුපිරි රටක් වන ප්‍රංශයේ තමයි ඇය ජිවත් වන්නේ. ඉතින් ය විවහා වුනේ කටත් හොරෙන්ම්මයි. ඇයගේ සැමියා සුපිරි කෝටිපතියෙක් බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ ඉතින් දැන් ඇයට පුංචි දරුවෙකුගේ ආදරණිය මවක් වනවා. ඉතින් අපට ඇයව නැවත නම් පුංචි තිරයේ දැකගන්නට ලැබෙන්නේ නම් නෑ. ඒ කොහොම නමුත් ඉතින් මේ සුරූපීනිය පුංච් පැටියා සහ කෝටිපති සැමියා සමඟ ගෙවන සැපවත් ජිවිතේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට අද ගෙන එන්න හිතුවා. ඒම චායාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *