අලුත් නිලියෝ නිසා නිෂ්පාදක වරියක් වුනු නිමන්ති පොරගේ ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 25 ක්

Life Story

නිමන්ති පෝරගේ කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වගේම නිෂ්පාදිකාවක් කුඩා කාලයේ සිටම රංගනයට පැමිණි ඇය බොහෝ කාලයක් රංගනයේ රැඳී සිටියා. ඒ වගේම බොහෝ ප්‍රේක්ෂක අදරද ජනප්‍රියත්වයද ඇයට දිනා ගැනීමට හැකි වුනා. ඉතින් දැන් නම් ඇය රංගනයෙන් බොහෝ දුරට ඇත් වී ටෙලි නාට්‍ය නිෂ්පාදනයට සම්බන්ද වුනා. ඇය විසින් ලගන්දී නිෂ්පාදනය කරපු ටෙලිනාට්‍ය එවන්නේ හිරු ටීවී නාලිකවේ විකාශය වන අහස මාලිගා සහ හතේ කල්ලිය යන ටෙලි නාට්‍යයයි. ඉතින් ඇය දැන් දරු දෙදෙනෙකුගේ මවක් වනවා. දරුවන් දෙදෙනාගේ වැඩකටයුතු සහ ස්වාමියා සමඟ සියලු වැඩකටයුතු සමබරව කරගෙන යමින් ඇය ඇගේ ගමන යන බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ ඉතින් අයගේ පුංචි කැදැල්ලේ චයාරුප පෙලකුත් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා; එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *