කෙල්ලෝ පිස්සු වැටිලා ඔහුත් එක්ක නටන්න එන කඩවසම් නර්තන ශිල්පියා කවිදුගේ චයාරුප 30ක්

Gossip

කවිදු මදුශාන් අපේ රටේ උපන් දක්ෂ නර්තන ශිල්පියෙක් වනවා.ඔහුගෙන් නර්තනය හදාරන්න ඔහුත් එක්ක නටන්න කලාකරුවන් කළා කාරියන් පවා විශාල ඇල්මක් දක්වනවා.ඉතින් දවසින් දවස ඔහුගෙන් නර්තනය හදාරන්න අපේ රටේ ප්‍රසිද්ද වගේම අප්‍රසිද්ද තරුණ තරුණියන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔහු සොයාගෙන යනවා,විවිදාකාර නර්තනයන් වලින් අපිට කවිදුව සමාජ මාද්‍ය තුලින් දැකගන්න ලැබෙනවා,ඔහු එම අවස්තාවන් වන චයාරුප වගේම වීඩියෝ පටද සමාජ මාද්‍යට මුදාහරිනවා.ඉතින් ලංකාවේ නර්තන ශේෂ්ත්‍රයේ සිටින කඩවසම්ම තරුණයෙක් තමා කවිඳු මදුශාන් කියන්නේ.ඉතින් අද වෙද්දී ඔහුව ලංකාවේ නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් ඉතින් දවසින් දවස එක එක කෙල්ලෝ කොල්ලෝ නටවන කවිදුගේ චයාරුප පෙළක් අද අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *