නර්තන කණ්ඩායමක හිමිකාරියක් වන සුරූපී රංගන ශිල්පිනි හිමාලි සිරිවර්දනගේ කැදැල්ලේ චායාරුප 25 ක්

Gossip

හිමාලි සිරිවර්දන කියන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වගේම දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියක් ද වනවා. සෙන්සේෂන් නර්තන කණ්ඩායම සමඟින් තම දක්ෂතා එලි දක්වමින් රංගනයට පැමිණි ඇය දැන් එම නර්තන කණ්ඩායමේ හිමිකරියයි. සිනමාව තුල බොහෝ ජනප්‍රිය චරිතයක් වන ඇය අපට පුංචි තිරයේත් දක්නට ලැබුනා. නමුත් දැන් නම් අපට ඇයව කාලයක් පුරාවට දක්නට ලැබුනේ නෑ. ඉතින් අපට දන ගන්නට ලැබුනේ ඇය පුංචි පුතෙකුගේ මවක් වී සිටි නිසා ඇය ටික කලකට කළා ශේෂ්ත්රයෙන් ඇත් වී සිටි බවයි. ඒ වගේම ඇයගේ ශරීරය මහත් වූ නිසා නර්තනය කිරීමටද හැකියාවක් තිබී නෑ. එම නිසා ඇයට කල නොහැකි වුවත් නර්තනයෙනුත් ටික කලකට ඇත් වී තිබෙනවා. ඉතින් ඇය දැන් නම් නර්තන කටයුතු සඳහාත් රංගන කටයුතු සඳහාත් සම්බන්ද වී සිටිනවා කියල තමයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඉතින් අප අද හිතුවා හිමාලිගේ පුංචි කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන ඒමට.එම චයාරුප පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *