සෙන්ට්‍රිග්රේට් සුපිරි ගායක උදය ශ්‍රී දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප 30 ක්

Life Story

උදය ශ්‍රී කිවොත් නම් නොදන්නා කෙනෙක් නැතුව ඇති සෙන්ට්‍රිගේට් සංගීත කණ්ඩායම සමඟ රසිකයන් අතරට පැමිණ විශාල ජනප්‍රියත් වයක් ලබා ගත දක්ෂ ගයන ශිල්පියෙක්. කාලයක් තරුණ තරුණියන්ගේ විශාල ආදරය දින ගැනීමට සෙන්ට්‍රිගේට් කණ්ඩායම සමත් වුනා. ඔවුන්ගේ ගීත රසවිඳීමට රසික රසිකාවියන් බොහො ප්‍රිය කරා ඔවුන් ලැබූ ජනප්‍රියත් වයත් සමඟ ඔවුන්ගේ සංගීත කණ්ඩායම ටිකෙන් ටික වෙන් වී තනි තනියම ගීත ගායනයට ඔවුන් පෙලබුනා. ඉන් පසු ඔවුන්ට තිබුන ජනප්‍රියත්වයද ටිකෙන් ටික අඩු වුනා. ඉන් පසු උදය ශ්‍රී තනිව ගයනා කරපු ගීත සඳහා ප්‍රේක්ෂක ආදරය නැවතත් ලැබුනා. ඔහු ඉන් පසු ගීත නිරමාණ රැසක් කළා. දැන් නම් අපට වැඩිය ඔහුව දක්නට ලැබෙන්නේ නැ. ඒ ඔහු විවහා වී ටික කලකට පසු විදේශ ගත වුන නිසා ඉතින් දැන් පුංචි පුතකුගේ පියෙක් වන උදය ජිවත් වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ ඉතින් ඔහුගේ ගීත වලට ආදරය කරන පිරිස නම් තම අඩු වෙලා නෑ. ඉතින් ඔහු ඉදිරියේදී හොඳ නිර්මාණයකින් අප අතරට නැවත පැමිණේවි කියා අපි සිතනවා. ඉතින් උදය ශ්‍රී බිරිඳ සහ දරුවා සමඟ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප කිහිපයක් ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *