විවාහයෙන් පසු කලාවට සමුදුන් පුජා උමාශංකර් දැන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 25 ක්

Life Story

පුජා උමාශංකර් කියන්නේ අපේ රටට ඉන්දියාවේන පැමිණ අපේ රටේ බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනාගත් දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් පූජා ගෞතමී උමාශංකර්, අපනම් වැඩි පුර දන්නේ පුජා කියල තමා ඉතින් ඇය දෙමළ, සහ සිංහල,තෙලිගු, මලයාලම් සහ අමටුර් සිනමා සියල්ලෙහිම ජනප්‍රිය නිළියක් වනවා .. ඉතින් ඇය ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට පැමිනියේ ඉන්දියාවේ නිර්මාණය කල චිත්‍රපටයක දෑස් අඳ සිඟන්නියකගේ චරිතයට පන පෙවිමෙනි. එම චිත්‍රපටය වන්නේ නාන් කඩවුල් යන චිත්‍රපටයයි එහි දී පූජා දක්ෂිණ ෆිල්ම්ෆෙයා සම්මාන සහ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත සිනමා සම්මානලබා ගැනීමට හැකි වුනා,ඉන් පසු චන්න පෙරේරා රංගනයෙන් දායකත්වය දැක වූ අංජලිකා චිත්‍රපටය හරහා ඇය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඉන් පසු ප්‍රධාන නිළිය වශයෙන් චිත්‍රපටි කිහිපයක් සඳහාම ඇය රංගනය දක්වනවා. ඒ අතරින් විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගන්නේ සුවඳ දැනුනා ජිවිතේ , කුස පබා වැනි චිත්‍රපට හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පේක්ෂක ආදරයට ඇය පත්‍ර වුනා. ඉතින් අපට දැන් නම් අයව වැඩිය චිත්‍රපටි වල දක්නට ලැබෙන්නේ නෑ, ඒ ඇය විවහා වුයෙන් පසු වැඩිය කළා ශේෂ්ත්රයට පැමිණියේ නැති නිසා. ඉතින් අදටත් පුජට ආදරය කරන රසික රසිකාවියන් හට අයගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ගෙන්න එන්න අපි හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *