දේශපාලකයෙකු පස්සේ ගිහින් දෙවන සැමියත් නැති කරගත් මේනකා පිරිස්ගේ චායාරූප 20ක්

Gossip

මේනකා පීරිස් කියන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් ඉතින් අපට ඇයව ස්වාරනවහිනි නල්කාවේ විකාශය වනු ‘ඇය ‘ ටෙලි සිත්තමේ ප්‍රදහන චරිතය හරහා අපට ඇය ටික කලක් දැකගන්නට ලැබුනා. ඉන් පසු එහි ප්‍රදහන චරිතය කල මහේෂි නැවත පැමිණීමත් සමඟ මේනකා එයින් ඉවත් වුනා. ටෙලිනාට්‍ය කිහිපයකින්ම අපට අයව පුංචි තිරයේ දක්නට ලැබුනා. ඉතින් ඇය පළමු විවාහයෙන් වෙන් වී දෙවන වරට විවහා වුනේ අපේ රටේ තවත් දක්ෂ කලාකරුවෙක් වන රනිල් කුලසිංහ සමඟයි. ඉන් පසු ඔවුන් ඉතා අදරනියව ජිවත් වූ අතර එම විවහයෙනුත් වෙන්වී ඇති බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. එය සිදු වී ඇත්තේ රනිල් සහ මේනකා සාදයකට සහභාගී වී එහි සිටි දේශපාලකයෙකු හා මේනකා සබඳ කමක් පවත්වා. එය දුරදිගයමත් සමඟ ඇය රනිල් නිවසින් බැහැරව ගිය පසු මෙම දේශපාලකයා හමු වීමට ගොස් ඇති අතර එය රනිල්ට සැකයක් වී යාලුවෙකුගේ මාර්ගයෙන් එය සොයා බලා තිබෙනවා. ඉන් පසු ඔවුන් වෙන් වෙන්ව ජිවත් වන බවයි. අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඉතින් මේනකාගේ සුන්දර චායාරූප පෙලකුත් අපි ඔබට අද ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *