අලුත විවහාවුණු පේෂල මනෝජ් සහා පුර්නිකා දරු දෙදෙනා සමග ගෙවන ජීවිතය චයාරුප 20

Life Story

තබ්ලා වාදකයෙකු ලෙස කලාවට පැමිණි පේශල ඉන්පසුව ගායකයෙකු ලෙසද අද වනවිට වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙකු ලෙසද ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්ව සිටී. එමෙන්ම ඔහු විවාහ වූයේ ජනප්‍රිය නිවේදිකා පූර්ණිකා සමගිනි. ඉතින් ඔවුන්ගේ චායාරූප පෙලක් තමයි පහතින්දැ ක්වෙන්නේ.පුර්නිකා නම් අපිට හැමදාම උදේට දෙරණින් දකින්න ලන්බෙනවා ඒ වගේම පේෂල මනෝජ් වත් නිතරම වගේ දකින්න ලැබෙනවානේ ඉතින් මේ ඔව්න් දෙදෙනා ලදී පටන් ගත්ත ආදර කතාව ගැන තමා මේ කියන්න හදන්නේ දෙදෙනාගේම පරණ විවාහයන් ගෙන් වෙන් වී ඔව්න් දැන් අලුත් ජිවිතයක් ගත කරනවා ඔව්න් දෙදෙනාගේ ළමයින් දෙදෙනාත් දැන් ඔව්න් සමග සතුටින් ජිවත් වෙනවා.ඉතින් ඔව්න් දෙදෙනාගේ ආදරනිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් තමයි අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ මේ සංගීත විශාරද පේෂල මනෝජ් සහා පුර්නිකා ගේ ආදරණිය චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *