විවහා වෙන්න පෙර සැමියාගෙන් පොරොන්දු අරගෙන රට වටේ යන තාරුකා වන්නිආරච්චිගේ චායාරූප 30 ක්

Life Story

තාරුකා වන්නිආරච්චි කියන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් ඉතින් පුංචි තිරය හරහා අපට නිතර ඇගේ රංගනයන් දැක ගැනීමට ලැබෙනවා. ඉතින් අගේ සුන්දරත්ය සහ අහිංසක කම නිසාම ඇයට ප්‍රේක්ෂක ආදරය බොහෝ සේ ලැබෙනවා. මේ වෙනතෙක් ශේෂ්ත්‍රයේ කිසි කෙනෙක්ගෙන් වචන නොවසා හොඳ ගමනක් යන ඇය දැන් නම් ටෙලි තිරයේ දක්නට ලැබෙනවා ටිකක් අඩුයි. ඒ ඇය විවහා වී දැන් එක දරුවෙකුගේ මවක් වන නිසා දරුවාගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක ඇය කාර්යබහුල නිසා රංගනයෙන් ටිකක් ඇත වී ඇති බවයි දැනගන්නට ලැබුනේ, ඉතින් අපට තවත් දැනගන්නට ලැබුණු ආරංචියක් තමයි. තාරුකා විවහා වීමට පෙර තම සැමියාගෙන් පොරොන්දුවක් අරගෙන තිබෙනවා. ඒ ඇය විවහා කරගත් පසු රට වටේම ඇයට සංචාරයේ යන්න ඕනි කියලා . ඉතින් ඒ පොරොන්දුව ඇයගේ සැමියා නිසි ආකාරව ඉෂ්ට කරදී තිබෙනවා. විවාහ වුයෙන් පසු ඔවුන් ලංකවේ කිහිප තැනකම සංචාරයේ යෙදී තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ සියලු වැඩකටයුතු සර්තක් කරගැනිමට සුභාපතන ගමන් මේ ආදරණිය පුංචි කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට අද ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *