සිල්බිඳ ගත්ත නදීෂා සැමියන් දෙදෙනාම අතහැර තනිව ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 25 ක්

Life Story

නදීෂා හේමමාලි කියන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්, ඒ වගේම නිරුපන ශිල්පිනියක් , පසුගිය කලෙක දේශපාලනය සඳහාත් ඇය පැමිණියා. චිත්‍රපටි රැසක අපට ඇයගේ රංගන දායකත්වය දැක ගැනීමට හැකි වුනා. වැඩිපුරම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හිත වල තිබු චිත්‍ර පටය ජුලිය ඇය එහි දක්ෂ අන්දමෙන් රංගනයේ යෙදුනා. ඒ වගේම තමා පුංචි තිරයේත් අපට කාලයක් පුරාවට නිතර දකින්න ලැබුණු චරිතයක් තමයි නදීෂා කියන්නේ.තව ද ම්යුසික් වීඩියෝ හරහාද අපට ඇයව නිතර දැක ගන්නට ලැබුනා. දැන් නම් වැඩිය ඇය අපට දකින්නට නම් ලැබෙන්නේ නෑ . නමුත් සමාජ මාද්‍ය හරහා නම් අපට ඇය ගැන නිතර නිතර අපුරු කතා සහ චයාරුප දැකගන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් නදීෂා විවහා දෙකකින්ම වෙන් වී දැන් තනිවමයි ජිවත් වන්නේ ඉතින් තනිවම ජිවත් වන ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙලකුත් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *