හර්ෂට නැවතත් පුංචි පුතෙක් දුන් අමායා හර්ෂ සමගින් අලුත් පුතු සමගින් ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ

Life Story

අද අපි කියන්න යන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වන අමායා අදිකාරී ගැනයි. කාලයක් බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ආදරය මද ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකම ඇය රංගන දායකත්වය දැක වුවා. ඉතින් ඇය පසු ගිය දවස් වල බොහෝ දෙනෙකුගේ කතා බහට ලක් වුනා. ඒ ඇය අපේ රටේ දක්ෂ ගායකයෙක් වන අතුල අදිකරිගෙන් වෙන් වීමත් සමඟයි. ඉතින් ඇය අතුලගෙන් වෙන් වී නැවත විවහා වුනේ. තවත් අපේ රටේ දක්ෂ කයක්යෙක් වන දෙරණ ඩ්රිම්ස්ටර් වේදිකාවෙන් පැමිණි හර්ෂ දනොෂ් සමඟයි. ඉතින් පළමු විවාහයෙන් දියණියක්සිටින අමයට දැන් දෙවන විවාහයෙන් නැවතත් පුතෙකු ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් අමායා සහ හර්ෂ දැන් නැවතත් දෙමාපියන් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් දරු දෙදෙනා සමඟ දැන් ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙල පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *