ජීවිතය කැප කරමින් වසංගතය සමයේ වැඩ කරන දොස්තර මහතා ප්‍රදීප් රංගන චයාරුප 25 ක්

Life Story

ප්‍රදීප් රංගන කියන්නේ කාලයක් සිරසටිවී නාලිකාවේ ඉතා පර්සිද්දියක් ලබා සිටි සිරස සුපර්ස්ටාර් සීසන් ටු වැඩසටහනේ පළමු ස්ථානය දිනා ගත දක්ෂ ගායන ශිල්පියෙක් , ඉතින් ඔහු අද වන විට ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනාගනිමින් බොහෝ ප්රිස්ද්දියක් ලබා ගත් තරුණයෙක් කිවහිත් නිවැරදි. ඉතින් ඒ වගේම ජනතාවගේ සේවය වෙනුවෙන් වැඩ කරන දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් වනවා.ඉතින් පසුගියදවස් වල ඔහුගේ පෙම් සිහිනේ ගීතය නිසා ඔහු විශාල ජනප්‍රියත්වයකට පත් වුනා. ඒ වගේම ඔහු තව ගීත නිරමාණ කිහිපයක්ම රසිකයන් හට ලබා දුන්නා, ඉතින් ඔහු මේ දවස් වල නම් ඉතා කාර්ය බහුල වී තිබෙනවා. ඒ මේ රටේ තියන තත්වයත් සමඟ ඔහුට ජනතාව වෙනුවෙන් ඔහුගේ සේවය කිරීමට සිදු වී ඇති නිසයි. ඉතින් ඔහු විවහා වුන බව නම් හැමෝම දන්නවා ඇති ඉතින් නමුත් සැපට වැඩිය ඔවුන්ගේ චයාරුප නම් දැකගැනීමට ලැබෙන්නේ නෑ , ඉතින් අපි අද හිතුවා රට වෙනුවෙන් සේවය කරන ප්‍රදීප්ගේ සුන්දර කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන ඒමට එම ච්යාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *