සුපිරි කෝටිපති සැමියාගේ රත්‍රන් තෑගී වලින් පිරුණු සුරූපී නිලි බුවනි චාපා උපන්දිනය සමරු හැටි

Life Story

කාලයක් කලාවේ වැජබුනු සුරූපී නිලියක් තමයි බුවනි චාපා දියලගොඩ කියන්නේ.ඉතින් මේ වෙද්දී කලාවට සමුදීලා සැමියාගේ වියාපාරවලට සම්බන්ද වෙලයි ඇය සිටින්නේ,ඉතින් පසුගිය දා බුවනිගේ උපන්දිනය තිබුනා පවුලේ සියලු දෙනා සමගින් බුවනි ජයටම උපන්දිනය සමරා තිබුණු අවස්ථාවේ චයාරුප පෙලක් තමා අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ.ඉතින් ඇයගේ සැමියා තමයි ගාඩියන් ඔටෝ ආයතනයේ හිමිකරු වන්නේ බුවනිට සැමියාව හමුවෙන්නෙත් එතනින් බුවනිට කාර් එකක් ගන්න ගීය අවස්ථාවේ එතැනදී මුණ ගැසී කාලයක් යද්දී දෙදෙනාම ආදරවන්තයින් උනා කියලයි ඔවුන් පවසන්නේ.ඉතින් උපන්දිනයට බුවනිගේ සැමියා රත්තරනින් තෑගී දීලත් තිබෙනවා,එම අවස්ථාවේ චයාරුප පෙළක් අද අපි ඔබට ගෙන එනවා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *