වැඩබැරි ටාසන් චිත්‍රපටයෙන් ආව සරාගී පියුමි පුරසිංහ දැන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 30 ක්

Life Story

පියුමි පුරසිංහ කියන්නේ අපේ රටේ හිටපු දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්. වැඩබැරි ටාසන් චිත්‍රපටය හරහා බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ආදරය සහ ජනප්‍රියත්වය ලබා ගනිමින් ඇගේ රංගනයන් පෙරේක්ෂකයන් හට ඉදිරිපත් කරා, ඉතින් ඇයගේ තිබු ඇමුතුම සුන්දරත්වය නිසාම තරුණ තරුණියන්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමටත් ඇයට හැකි වුනා. ඉතින් ඇයව අපට කාලයක්ම කලා ශේෂ්ත්‍රයේ දැක ගන්නටම ලැබුනේ නෑ. ඇය විදෙස් ගත වී ඇති බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ, නමුත් ඇය ලංකාවේම සිටි බවත් කිසිම විදේශ රටකට නොගිය බවත් ඇයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට මුල් තැන දී උපාදිය සම්පුර්ණ කරගත් බවයි ඇය පසුගිය දිනක පුවත් පතකට පවසා තිබුනේ. ඇය කලා ශේෂ්ත්රයට පැමිණ ඇත්තේ වය අවුරුදු 17 දේ කියලයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ , ඉතින් එම වයසේදී ඇගේ තිබු සුන්දරත්වයත් නිසාම යට චිත්‍රපටි සඳහා ආරාධනා ලැබෙන්න ඇතයි අපි සිතනවා. ඒ වගේම අපට ඉදිරියේදී අයව පුංචි තිරයේ දැකගනටත් හැකි වේවි කියා සිතනවා. ඉතින් අපි අද හිතුවා ඇගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන ඒමට

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *