ජනතාව වෙනුවෙන් ඉමහත් සේවයක් කරන තාම තනිකඩ පුෂ්පා මිසිගේ චයාරුප 25 ක්

Life Story

පුෂ්පා රම්‍යාණි සොයිසා කියන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ හෙද නිලාදරිනියක්. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අතිශය කාර්යබහුල ජනතාව වෙනුවෙන් ඉමහත් සේවයක් ඇය කරනු ලබනවා. වසර ගණනාවක් පුරා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දක්ෂ ලෙස තම සේවය කල ඇය දැන් ජාතික පුහුණුකිරීමේ නිලධාරිනියක ලෙස කටයුතු කරනවා. මේ දවස් වල රටේ තිබෙන තත්වයත් සමඟදිවාරෑ කියා වෙනසක් නැතුව ඇය තම සේවය නියමාකාරව කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තමා ඇය සමාජ මාද්‍ය හරහාද විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබා තිබෙනවා. නිතර ඇය ගැන කතා බහටත් ලක් වෙනවා. ඒ හරහා ද ඇය තමාට පුළුවන් අයුරින් හැමෝටම උදවු උපකාරද කරනවා. ඉතින් ඇය තාම නම් ව්කිවහා වී නැ ඇය කියන්නේ ඇයට ගැලපෙන කෙනෙක් තාම හමු වී නැති බවයි. ඒ වගේම ඇයට විවහා යෝජනා කිහිපයක් ලැබුනත් ඒ හැමෝම වගේ ඇයට මේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේන්ජ ඉවත් වෙන ලෙස කියා තිබුනා. ඉතින් එම නිස්සම ඇය විවහා වීම නවතා ඇගේ රාජකාරි නිසි අයුරින් කරගෙන යනවා. ඉතින් තවත් ඉදිරියට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරන ගමන් ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කිරීමට තව තවත් ශක්තිය දයිරිය ලැබේවා කියා ප්‍රර්ථනා කරන ගමන් ඇගේ සුන්දර චයාරුප පෙලකුත් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *