ඔෂදිටත් වැඩිය සුදු රටවටේම ඇවිදින ට්‍රැවල් ගර්ල් නර්මදා ජයමහගේ චයාරුප 35ක්

Life Story

නර්මදා ජයමහා කියන්නේ නවක පරපුරේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්, ගායන ශිල්පිනියක් ,නිවේදන ශිල්පිනියක් යන අංශ සැමගෙන්ම දස්කම්පාන සුන්දර යුවතියක්. දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් වේදිකාවේන් කාලා ශේෂ්ත්‍රයට පැමිණි ඇය පසුව දෙරනෙහිම විකාශය වන සංගීතේ ටෙලි සිත්තම් හරහා විශාල ප්‍රේක්ෂක ආදරයකට සහ ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගැනීමට ඇය සමත් වුනා. ඒ වගේම තමා ITN නාලිකාවේ විකාශය වන ට්‍රැවල් ගර්ල් හරහාද ඇය දැන් විශාල ජනප්‍රියත්වයකට පත් වී තිබෙනවා. දන් රටම දන්නා තරමටම ඇය ඉතා ප්‍රසිද්දයි. ඒ වගේම ඇගේ සුන්දරත්වයත් එසේමයි. දකින අයගේ සිත් වසඟ කරන ඉතා සුරූපී තරුණියක් කිවහොත් නිවැරදි ඉතින් ඇගේ ඉදිරි ගමනට අපි සුභාපතන ගමන් ඇගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට් ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *