මේ ඉන්නේ කවුද කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි අපේ රටේ නිළියන්ගේ මේකප් නැති චයාරුප

Gossip

අද අපි කියන්නේ යන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ නිලියන්, නිවේදිකාවන්, වගේම නිරුපන ශිල්පිනියන් අද සහ එදා මේකප් නැතුව සිටින අයුරු ගැනයි. ඔවුන් ශේෂ්ත්රයට පැමිණීමට පෙර සහ දැන් ඔවුන්ගේ වෙනස් වීම් ගොඩක් අපට දැකගන්නට පුළුවන් ශේෂ්ත්රයට පැමිණීමට පෙර ඔවුන්ගේ සිරුරේ පැහැයට වඩා පසු ඔවුන්ගේ සිරුරේ පැහැය පවා වෙනස්වන අයුරු අප දැක තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කිහිප දෙනෙකු ගැනයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් , අපේ රටේ සිටින දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් ඇය දැන් ගොඩක් සුරූපී පෙර සිටියාටත් වඩා ඒ වගේම ශලිනි තාරකා මේ දවස් වල ඉතා ප්‍රසිද්ද රංගන ශිල්පිනියක් සිරස කුමරිය වී සිටි කාලයට වඩා ඇය දැන් ගොඩාක් සුරූපී සරාගී රංගන ශිල්පිනියක් තව ඕෂදී ඉමාෂා ඇයත් අපේ රටේ සිටින දක්ෂ නිරුපිකාවක් ම්යුසික් වීඩියෝ වලිනුත් අපට ඇයව නිතර දක්නට ලැබෙනවා. ඇයත් ශේෂ්ත්රයට පැමිණීමට පෙර සිටියාට වඩා දැන් ගොඩාක් සුන්දර යුවතියක් ඒ වගේම ශේෂද්රි ප්‍රියසාද් අයත් අපේ රටේ සිටින දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් ඒ වගේම දිනක්ෂිගේ සහෝදරියද ඇයයි. අයත් පෙර සිටියාට වඩා නම් ගොඩාක් සුන්දර වී තිබෙනවා . ඒ වගේම ඇය ඉදිරියේදී විවහා වීමටයි සුදානමින් සිටින්නේ තව අපි හොඳටම දන්නා කෙනෙක් තමයි. යුරේනි නොෂිකා කියන්නේ අයත් ශේෂ්ත්‍රයට පැමිණෙන විට සිටියාට වඩා දැන් ගොඩාක් සුන්දර වී තිබෙනවා. ඒ වගේම අද වන විට ඇය නිලියන් අතර කෝටිපති නිලියක් වී තිබෙනවා.ඉතින් මේ වගේ කලා ශේෂ්ත්රයේ තව නළු නිලියන් අපට දැකගන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් පෙර සිටියට වඩා මේකප් නිසා දැන් වෙනස් වී තිබෙන අයුරු දැක ගැනීමට අපි හිතුව ඔවුන්ගේ එදා සහ අද චයාරුප කිහිපයකුත් ගෙන ඒමට ඔබට .හිතාගන්නවත් බැරි වේවි ඒ ඔවුන් කලින් සිටි අයුරුමද කියා ඉතින් එම චයාරුප පෙළ පහලින් ඔබට බලාගන්න පුළුවන්.

1 2 34 5 67 8 910 1112 1314 15 1617 1819 2021 2223 24 252627 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *