හැමෝම හොයන ශනුද්රිගේ සහා කවිදුගේ ආදරණිය චයාරුප පෙළ

Gossip

මේ වෙද්දී හැමෝම වගේ කතා කරන යුවලක් බවට ශනුද්රි සහා කවිඳු පත්වෙලා.ඒ ශෂිකා නිසංසලා ගේ ගීතයකට කරපු නර්තනයක් නිසා.ගොඩාක් අයනම් කියන්නේ මේ දෙදෙනා පෙම්වතුන් කියලා.ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ නර්තනයනම් මේ වෙද්දී විශාල පිරිසක් නරබලා තිබෙනවා.හැමෝම අතරට එක දවසින් යන්න කවිදු වගේම ශනුද්රිට හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා.ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා පෙම්වතුන්ද නැද්ද කියන්න නම් අපි හරියටම දන්නේ නැ කෙසේ වෙතත් ඔවුන් දෙදෙනා නම් ගැලපෙනම යුවලක් කියලා නම් කියන්න පුළුවන් අපි අනාගතේදී බලාගෙන ඉමු මේක ඇත්තටම ආදර කතාවක් වෙයිද නැද්ද කියන එක,ඉතින් හැමෝම වගේ හොයන ඔවුන් දෙදෙනාගේ චයාරුප පෙළක් අද අපි ඔබට ගෙන එනවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *