කේ සුජිවගෙන් වෙන්වුණු අජිත් මුතුකුමාර අලුත් බිරිඳ සමඟ දැන් ගෙවන ජිවිතේ මෙන්න

Life Story

අජිත් මුතුකුමාර කියන්නේ ප්‍රසංග වේදිකාවට නැතුවම බැරි දක්ෂ ජනප්‍රිය ගායකයෙක් ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා ගත් කාලයක් පුරා ඉතා ජනප්‍රිය ගායකයෙක්. ඔහුගේ ගීත වලට රසිකයන් බොහෝ ආදරය කළා. ඒ වගේම සංගීත කණ්ඩායම් වලත් ඔහු ගීත ගයනා කළා. ඔහුගේ ආදරණිය බිරිඳ කේ සුජීවා සමඟ තමයි ඔහු ගීත ගයනා කලේ අජිත්ට සුජිවාව මුණගැහුනෙත් ප්‍රසංග වෙදිකවෙදිමයි. ඉතින් දැන් නම් ඔහු සුජිවගෙන් වෙන් වී සිටින්නේ ඔවුන්ට දියණියන් දෙදෙනෙක්ද සිටිනවා. සුජීවා නම් දියණියන් දෙදෙනා සමඟ තනිවම අගේ ගමන සතුටින් යන බව අපට දක්නට ලැබෙනවා.ඒ කොහොම නමුත් අජිත් මුතුකුමරත් දියණියන් දෙදෙනාට ගොඩාක් ආදරේ කරනවා . ඉතින් ඒ වගේම අජිත් දැන් අලුත් ජිවිතයක් ආරම්භ කර ඇති බව අපට ආරංචි වුනා. ඉතින් ඔහුගේ සහ ඔහුගේ අලුත් බිරිඳගේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබටත් ගෙන එන්න හිතුවා,

12 3 4 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *