ලෝචනා පුදුම කරමින් මහා රෑ ගෙදරට ආපු අය ලොචනාගේ උපන්දිනයට දුන්නු surprise එක

Life Story

ලෝචනා ඉමාෂි කියන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වගේම නිවේදන ශිල්පිනියක් ඉතින් කට කර දඟකාර ලෝචනා විවාහ වුනෙන් පස්සේ නම් අපට දකින්න ලැබුනේ නැ ,ඒ ඇය විවහා වුනෙන් පස්සේ විදේශ ගත වුන නිසා ඉතින් දැන ඇය පුංචි දරුවෙකුගේ මවක් වනවා. දන් නම් ඇය ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා. අපට ටෙලි තිරයේ වැඩිය දක්නට නොලැබුනත් වැඩසටහන් සඳහා නම් සහභාගී වනවා අපට දක්නට ලැබුනා, ඉතින් ඇය පසුගිය දවසක් ඇයගේ උපන්දින උත්සවය ජයටම සමරා තිබුනා. ඉතින් ඇයගේ සැමියා නම් ලංකාවේ නැති නිසා පවුලේ අයත් සමඟ තමා ඇය උපන්දිනය සමරා තිබෙන්නේ ඒ වගේම ඇයව සප්‍රයිස් කරලා තිබෙන්නේ අයගේ අල්ලපු ගෙදර සිටින අය කියල තමයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ, ඉතින් එහි චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට අද ගෙන එන හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *