හද රැඳී පැය හරහා අප අතර පැමිණි දක්ෂ නිවේදක ලහිරු මුදලිගේගේ කැදැල්ලේ චායාරූප 25 ක්

Life Story

ලහිරු මුදලිගේ කියන්නේ ස්වාරනවහිනිය හරහා ප්‍රේක්ෂක්සයන් අතරට පැමිණි දක්ෂ නිවේදකයෙක්. ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වුනු හද රැඳී පැය වැඩසටහන හරහා විශාල ප්‍රේක්ෂක ආදරයක් සහ ජනප්‍රියත්වයක් දිනා ගත ඔහු නිවේදන කලාවේ ඇති දක්ෂ සියල්ල පරදා ඉදිරියෙන් සිටි අයෙක් කිවහොත් නිවැරදි. ටෙලි තීරයේද අපට ඔහු නාට්‍ය කිහිපයකම දැකගන්නට ලැබුනා.අද වන විට යු ටියුබ් චැනලයක්වන හරි ටීවී වැඩසටහන හරහා විශාල පෙරලියක් සිදු කරමින් යන බව අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ආදරය තවමත් නොවඩුව ලැබෙන දක්ෂ කළා කරුවෙක් කිවහොත් නිවැරදි ඉතින් අපට ඔහුව දැන් නම් නිවේදකයකු වශයෙන් පුංචි තිරයේ දක්නට ලැබෙනවා බොහොම අඩුයි. ඉතින් අද අපි හිතුවා. ඔහුගේ කවුරුත් වැඩිය දැකල නැති ආදරණිය බිරිඳ සමඟ ඔහු දැන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන ඒමට. එම චයාරුප පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *