හතලිහ පැනලත් තාම කෙල්ල වගේ නටන නිලන්ති ඩයස්ගේ සුන්දර චයාරුප 30 ක්

Life Story

නිලන්ති ඩයස් කියන්නේ අපේ රටේ සිටින වයසට යන්නේ නැති රංගන ශිල්පිනියක් කිවහොත් නිවැරදි මොකද ඇය කාලයක් පුරාවට සිනමාවේ සිටින දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් තාමත් ඇය රංගනයට ආව කලේ වගේම හරිම රූමත් දැන් යට වයස 41 ක් පමණ වනවා. නමුත් තාමත් ඇය හුරුබුහුටි තරුණියක් තරම් ඉතා සුන්දර රංගන ශිල්පිනියක් ඒ වගේම තමා ඇය නර්තනයට උපන් හපන් කියන දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියක්.ඉතින් ඇය චිත්‍රපටි රැසකට රංගනය ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අතරින් ඇය ඉතා ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් වන්නේ ‘වන් ෂොට් වන් ‘ චිත්‍රපටයයි.ඉතින් එම චිත්‍රපටය සඳහ ඇයට සරසවි සම්ම්නන උළලේදී කුසලතා සම්ම්නයක්ද දිනා ගැනීමට හැකි වුනා. ඉතින් අපට ඇයව පුංචි තිරය හරහා දැක ගැනීමට නොහැකි වුවත් ඇයට තිබෙන ජනප්‍රියත්වයේ නම් කිසිම අඩුවක් පෙන්න නම් නැ. තමාත් එක ලෙසටම ප්‍රේක්ෂක ආදරය ඇයට ලැබෙනවා.ඉතින් ඇය මේ දිනවල නම් නර්තන කටයුතු වලට මුල්තැන දී වැඩකටයුතු කරන බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඉතින් මේ හුරුබුටි රංගන ශිල්පිනියගේ සුන්දර

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 චයාරුප පෙලකුත් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *