විවහා තුනකින් වෙන් වී තවමත් පොඩි කෙල්ලෙක් වගේ සිටින පියුමි බොතේජුගේ චයාරුප 25 ක්

Life Story

අපි අද කියන්නේ යන්නේ අපෙ රටේ හාස්‍ය රංගන ශිල්පිනියක් බවට පත් වුන දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වන පියුමි බෝත්ජු ගැනයි. ය මුලින්ම රන්ගනයට්‍ය පැමිණෙන්නේ අහිංසක චරිත සඳහා පනපොවමින් ඉන් පසු ඇය දැන් අපට නිතර පුංචි තිරයේ දැකගන්නට ලැබෙන්නේ හාස්‍ය රංගනයන් වලිනුයි. ඉතින් කාලයක් පුරාවට ප්‍රේක්ෂ සිත් ඇඳ බැඳ තබා ගැනීමට ඇයට හැකි වුනා. ඒ වගේම ඇය වේදිකා නාට්‍ය හරහාද විශාලා ජනප්‍රියත්වයක් ලබා තිබෙනවා. තවද ඇයට නිවේදන ශේෂ්ත්රය හරහාද ඇගේ දස්කම් පානවා. ඉතින් ඇය විවහා තුනකින්ම දැන් වෙන් වී තනිවමයි ජිවත් වන්නේ නමුත් ඇය හරිම විනෝදෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගෙවනවා. අපට නිතර ඇය වැඩසටහන් හරහාද දැක ගැනීමට ලැබෙනවා. ඇය නිතර හිනාවෙන් තමා සිටින්නේ ඉතින්ඇය පවසන්නේ නිතර සතුටින් හිනාවෙලා සිටින නිසා තමයි ඇය මෙතරම් සුන්දර වන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අද ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙලකුත් ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *