දැක්ක ගමන් වශීවෙන ලංකාවේ සරාගී නිලියන්ගේ චයාරුප 29 ක් මෙන්න

Life Story

අද අපි කියන්න යන්නේ ලංකාවේ සිටින දැක්ක ගමන් ඇස් උඩයන සුන්දර නිරුපන ශිල්පිනියන් සහ රංගන ශිල්පිනියන් ගැනයි. ඉතින් හැමෝම කැමති ලස්සනට ඉන්න විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් බොහෝ දෙන් සුන්දර වෙන්න බොහෝ දේවල් කරනවා. ඉතින් අද ලස්සන වෙනවා කියන එක මහලොකු දෙයක් නෙවයි. අද සුන්දර වෙන්න බොහෝ රුපලාවන්‍යගාර සහ රුපලාවන්‍ය උපකරණත් තිබෙනවා. ඉතින් අද ගොඩාක් කාන්තාවන් කැමති සුදු වෙන්න නමුත් සුදු කියන්නනේ ලස්සනක් නම් නෙවයි. අද වර්ණයෙන් නෙවයි ලස්සන සොයන්නේ ජාතියන්තර තරඟ වල පවා වර්ණයට වඩා සිරුරේ හැඩය තමා වැඩිපුර බලන්නේ ඉතින් සිරුරේ හැඩය හදාගන්නත් අද ජිම් වලට ගිහින් පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේකින්ම සුන්දර වන කාන්තාවන්ට අද විවිද තරඟත් තිබෙනවා. ඉතින් ඒවා හරහා නිරුපන ශේෂ්ත්‍රයට සහ රංගන ශේෂ්ත්‍රයට පිවිසීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒවා හරහා කලා ශේෂ්ත්‍රය්ට පැමිණි සුන්දර රූමත් කලා කරිනියන් කිහිප දෙනෙකුගේ චයාරුප අපි අද ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1                 ෂෙහානි කහඳවල 2 3                   මරියා අල් කසස් 4 5            සදනි ෆර්නැන්ඩු 6 7                           ටීනා ශෙනෙල් 8 9                     රුක්ශානා දිසානායක 10 11
සජී මොහොට්ටිගේ 12 13                 ශලිනි තාරකා 14 15                   මාශි සිරිවර්ධන 16 17                          අමන්දා සිල්වා 18 19                   ජැක්ලින් ෆර්ඩිනැන්ස් 20 21 22                                    රිතූ ආකර්ශා 23 24 25                      අන්ජලී හිමායා 2627                       යුරේනි නොෂිකා  28 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *