බබා හම්බෙලා අවුරුද්දක් යන්න කලින් ඇඟ බස්සපු නෙහාරාගේ අලුත්ම චයාරුප 30ක්

Gossip

නෙහාරා සහ මේනක කියන්නේ මේ දවස් වල බොහෝ දෙනෙක් දන්නා ස්මජමද්‍ය හරහා නිතර කතා වෙන යුවලක් ඉතින් මේ පුංචි පවුලට අලුතෙන් අපු අමුත්තිය තමයි පුංචි මේලි දියණිය ඉතින් නෙහාර සහ මේනක පුංචි දියණිය සමඟ සුන්දර ජිවිතයක් ගෙවන බව නම් අපට නිතර දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේනක නම් මේ දින වල අපිට පුංචි තිරයේ දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ස්වර්ණවාහිනියේ අගනිපියපත් ටෙලි නාට්‍ය හරහා. නමුත් නෙහාරා නම් අපට ටෙලි තිරයේ දැකගන්නට ලැබෙන්නේ නෑ. ඉතින් පුංචි දු සිඟිත්තියගේ වැඩ කටයුතු නිසා නෙහෙරා නම් ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා කියල තමයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඒ කොහොම නමුත් දැන් නෙහාර තමන්ගේ සිරුර හැඩ කරගැනීමට මෙනකත් සමඟ ජිම් යනවා කියලා තම අපට ආරංචි වුනේ ඉතින් බබා හබුනෙන් පස්සේ නෙහාරා ගොඩක් මහත් වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇය අයගේ සිරුරේ බර අඩුකර ගැනීමට ජිම් යන බවයි දැනගන්ට ලැබුනේ ඒ වගේම ඇය ඉදිරියේදී නැවත ටෙලි නාට්‍ය සඳහා රංගන දායකත්වය දක්වන බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඉතින් මේ ඒ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප කිහිපයක් පහලින්,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *