ලෝකෙම අවදානය දිනාගත් ඊශ්‍රායලයේ සුරූපී හමුදා සෙබලියන් ගේ ඔබ නොදුටු චයරුප

Gossip

මේ වෙද්දී ලෝකෙම අවදානය දිනාගත් රටක් තමා ඊශ්‍රායලය කියන්නේ.ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න හදන්නේ ඊශ්‍රායලයේ සිටින සුරූපී හමුදා සෙබලියන් ගැන මේ වෙද්දී ලෝකෙම අවදානය ඔවුන්ගේ දෙසට යොමු වෙලා තිබෙනවා.ඉතින් තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් පෙරට යන්න ඔවුන් මොනම වෙලාවකවත් දෙපාරක් හිතන්නේ නැ ඒ වගේමයි ඔවුන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් විශාල වශයෙන් හමුදාවේ සේවය කරනවා.දවසක් යන්න කලින් දෙලක්ෂ පනස්දහසක හමුදා සෙබල සෙබලියන් පිරිසක් කැදවන්න ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා ඒ තරමට ඔවුන්ගේ තාක්ෂනය දියුණුයි.ඉතින් තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් දිවි හිමියෙන් පෙරමුණේ සිටිනා මේ සුරූපී සෙබළියන්ගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් අද අපි ඔබට ගෙන එනවා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *