රටවල් 70 ක් පරදා සුරූපී කැම්පස් කෙල්ල ලෙස කිරුලු පැළඳි ලංකාවේ ප්‍රමොදීගේ චයාරුප 25

Life Story

අද අපි කියන්නේ යන්නේ මීට අවුරුදු කිහිපයකට පෙර අපේ රටෙන් බිහි වුනු ලස්සනම කැම්පස් කෙල්ල ලෙස කිරුළු පැළඳි
ප්‍රමොදී කෞශල්‍යා ගැනයි. එවිට අවුරුදු 22 ක් වයසත් ඇය 2016 වර්ෂයේ world miss university තරඟයට පෙනිසිටිමින් එහිදී ඇය විසින් 6වැනි ස්ථානය දිනාගත්තා. කැම්පස් යනවා කියන්නේ ඉගෙන ගෙන හොඳ ජොබ් එකක් සොයාගනිමම නෙවයි කියා එදා ඇය පෙන්වා දුන්නා. ඒ වගේම කැම්පස් වල විවිද ශේෂ්ත්‍රයන් ඇති බවත් ඇය පෙන්වා දි තිබෙනවා. ඉතින් ඇය ප්‍රමුක ස්ථානයේ තිබෙන රටවල් 70 ක් අතුරින් සහභාගී වූ තරඟ කරිනියන් අතරින් 6 වෙනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට ඇය සමත් ව තිබුනා.ඉතින් මේ වගේ සුරුපිනියන් දැන් නම් කැම්පස් බොහෝ සිටිනවා. නමුත් මෙවැනි තරංග සඳහා ඉදිරිපත් වී ජයක්ගරහණය කරන අය නම් ඉතා අඩුයි. ඉතින් අපි ප්‍රමුදි වගේ අපේ රටට කිර්තිය ගෙනෙන අයව අගය කල යුතුයි. ඉතින් එම නිස්සම තමයි මෙය අද ඊයෙක වුනේ නැතත් අද අගය කිරීමට අපි හිතුවේ. ඉතින් ඇය දැන් නිරුපන ශේෂ්ත්රයේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වන බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඉතින් මේ සුරුපිනියගේ අලුත්ම චයාරුප පෙලකුත් අපි අද ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 2425

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *