කාලයක් කොල්ලන්ගේ ක්‍රෂ් එක වුන සුරූපී වෛද්‍ය සජනා වනිගසුරියගේ විවාහයෙන් පසු දැන් ගෙවන ජිවිතේ

Life Story

සජනා වනිගසුරිය කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ තරුණයන්ගේ සිත් ආකර්ෂණය කරගත් රංගන ශිල්පින්යක්. ඉතින් තරුණයන්ගේ ක්‍රෂ් එක වෙලා සිටියේ ඇයයි. නමුත් ඇය දැන් විවාහකයි. ඉතින් වෛද්‍ය වරියක් වන ඇය අපිට බොහෝ දැකගන්නට ලැබුනේ වැඩිපුර ම්යුසික් වීඩියෝ හරහා සහ වෙළඳ දැන්වීම් හරහායි. ටෙලි තිරයේ නම් අපට අයව වැඩිය දැකගන්නට ලැබුනේ නැ. ඉතින් දැන් නම් ඇය කොහොමත් කලාවෙන් ටිකක් ඈත් තමයි සිටින්නේ, නමුත් ඇය පුවත්පතකට පවසා තිබුනේ හොඳ නිර්මාණයක් ඉදිරියේදී ලැබුනොත් එයට සම්බන්ද වීමට බොහෝ කමතෙන් සිටින බවයි. ඒ වගේම දැන් තමන් කරන වෛද්‍ය වෘතියත් සමඟ ඇය කාර්යබහුල වී සිටින නිසාත් තම සැමියා සමඟ කාලය ගෙවීමට අවශ්‍ය නිසාත් ඇය දැන්කලාවෙන් ඇත් වුන බවයි පවසා තිබුනේ ඉතින් අයගේ සියලු වැඩකටයුතු සාර්ථක කරගැනීමට සුභාපතන ගමන් අපි අද අයගේ සුන්දර චයාරුප පෙලකුත් ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *