ඉරජ්ගේ මනමාලිය වුනු මරියා අල් කසස් සැමියා සමඟ ඇමරිකාවේ ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප 30 ක්

Life Story

මරියා අල් කසස් මිට ටික කලක්කත පෙර විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගත් සුරුපිනියක්. ඉරාජ් ගේ මනමාලි ගීතය ඔබට මතක ඇති නේද බොහෝ ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගත් ප්‍රේක්ෂක ආදරය බෙහෙවින් ලැබුණු ගීතයක් කිහවොත් නිවැරදි. එම ගීතයේ විෂුවල් එකේ මනමාලිට පෙනී සිටියේ ඇයයි. ඉතින් ඒ විෂුවල් එකෙන් තමයි මරියාව මුළු රටක්ම දැන හඳුනා ගත්තේ ඇය කළා ලොවට පැමිණෙන්නේ 2012 වසරේ මිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුල දිනා ගත් පසුවයි. ඉතින් ඉන් පසුව ඇය බොහෝ වෙළඳ නැංවීම හරහා සහ නිවේදන කටයතු වලද දී සිටියා. ඉතින් ඇය බලු බැල්මට ලංකාවේ ඉපදුනු යුවතියක් නම් කිව නොහැකි නේද. ඔව් ඇය ලංකාවේ නම් නෙවයි ඉපදිලා තියෙන්නේ ඇයගේ පියා ඇරබික් ජාතිකයෙක් මව නම් ලාංකිකයෙක්. ඇය පුංචි කාලේ ඉඳලම රුසියාවේ තමයි හැදී වැඩි තිබුනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඇය ඉපදිලා තියෙන්නෙත් රුසියාවේ. ඉන් පස්සේ පුංචි කාලෙම මරියා ලංකාවට ඇවිත් ජිවත්වෙනවා. ඉතින් ඇය ඔය විදිහට තමා කලාවට එකතු වෙන්නේ, ඒ වගේම ඇය දැන් විවාහ වෙලා තම සිටින්නේ ඇය අපිට දැන් වැඩිය දකින්න ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඒ නිසයි. ඇය සැමියා සමඟ ඇමරිකවේ ජිවත් වන බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ ඉතින් අද අපි හිතුව ඇය ඇමරිකාවේ ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ චයාරුප කිහිපයක් ගෙන ඒමට

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *