ඇන්තනි පවුලේ වැඩිමල් දියණිය මාධවී දෙවන වරට විවහා වී සැමියා සමඟ ගෙවන සැප ජිවිතේ

Life Story

මාධවී ඇන්තනි කියන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ රංගන ශිපිනියක් වගේම නර්තන ශිල්පිනියක්. ඉතින් කළා පවුලකින් පැමිණි ය ජැක්සන් ඇන්තනි මහතාගේ වැඩිමහල් දියණියයි. කළා ලොවේ බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා ගත් කල පවුලක් තමයි ඇන්තනි පවුල කියන්නේ මේ දිනවල ඇන්තනි පවුලේ බලයා වන සජිත ඇන්තනි මේ දිනවල ස්වාරනවහිනියේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි සිත්තමේ සරාගේ චරිතය හරහා විශාල ප්‍රේක්ෂක ආදරයක් සහ ජනප්රියත්වයල් ලබා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තාමා මාධවී ඇන්තනි ත් විශාල ප්‍රේක්ෂක ආදරයක් දිනා ගනිමින් කළා කටයතු වල ඉතා දක්ෂ ලෙස ත වැඩකටයතු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඇය පළමු විවාහයෙන් වෙන් වී නැවත විවාහ වී සිටින්නේ මිලාන් සමඟයි. ඉතින් ඇය තම සැමියා සමඟ ඉතා සුපිරි ජීවතයක් ගෙවන බවට නම් අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි අද හිතුව මාධවී සහ මිලාන් ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන ඒමට. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *