ලංකාවේ ගුජුන්පියෝ , දෙවැනි ඉනිමේ අනුහස් රවින් කනිෂ්කගේ සුන්දර චයාරුප 25 ක්

Life Story

රවින් කනිෂ්ක කියනවට වඩා අනුහස් කිවුවහම තමා ඔහුව ගොඩ අදුනන්නේ , ඒ දෙරණ නාලිකවේ විකාශය වන දෙවැනි ඉනිම ටෙලි සිත්තමේ අනුහස්ගේ චරිතයට පනපෙවිම නිසා සහ එම චරිතය නිසා අද වන විට ඔහු අපේ රටේ නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් ඉතින් තරුනියන්ග්ගෙන් බොහෝ පර්තිචර ලැබෙන ඔහු ලංකාවේ රන්බීර් කපුර් විදිහට තමා හඳුන්වන්නේ ඉතින් ඔහුට මේ දෙවැනි ඉනිම ටෙලි සිත්තමට එකතු වීමට ලැබෙන්නේ සාරංග මෙන්ඩිස් සහ එම නාලිකාවේ සභාපති වන ලක්සිරි වික්‍රමගේ මහතා නිසා ඒ ඔහු ගායන අන්ශෙන් දෙරණ නාලිකාවට පැමිණියත් ඔහුට හොඳටම පිහිටලා තිබෙන්නේ රංගනයයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔහු ගේ පළමු අද්දැකීම වශයෙන් එම ටෙලි නාට්‍යට සම්බන්ද වනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔහු ගායකයෙකු වග ප්‍රේක්ෂකයන් හට අමතක වී අද වන විට ඔහු රංගන ශේෂ්ත්රයේ ඉතා දක්ෂ ජන්බප්රිය තරුවක් වී හමාරයි. ඉතින් අපිට ඔහුගේ ගීත නිරමනත් ඉදිරියේදී දැකගන්නට ලැබෙයි. ඉතින් ඔහුගේ සියලු වැඩකටයුතු සාර්ථක කරගංඉමතක් අපි සුභ පතමින් ඔහුගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් අද අපි ඔබට ගෙන අවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *